משתתפים מוזמנים להצטרף ולהתעדכן במיזמים שיוצגו בשעות הראשונות של האקתון 
והבהתאם לתחום העניין שלהם להצטרף. 
ככל שיהיו לנו פרטםי נוספים עליכם נוכל לחבר בינכם למיזמים רלוונטים עבורכם

משתתפים:

באילו תחומים יש לך ניסיון